Inclusiedialoog Onbewuste vooroordelen

We hebben allemaal onbewuste vooroordelen. Deze vooroordelen ontstaan onder meer door je leefomgeving, je opvoeding, de normen en waarden die je hebt meegekregen, je vrienden, et cetera.

Welk effect hebben onbewuste vooroordelen op hoe jij naar je collega’s kijkt? In de praktijk vullen we wat we niet weten zelf onbewust voor een ander in. Klopt het beeld wat jij van jouw collega hebt eigenlijk wel? En hoe goed ken jij je directe collega? 

In de inclusiedialoog Onbewuste vooroordelen leer jij jouw collega’s beter kennen. Met behulp van de vragencarrousel krijgt elke deelnemer een vraag. Deze vragen gaan over persoonlijke ervaringen, jouw kijk op de wereld, drijfveren en over diversiteit & inclusie. 

Weet je dat je door meer te leren en weten van anderen én door nieuwsgierig te zijn je eigen onbewuste vooroordelen kan verminderen? Ga samen aan de slag met de inclusiedialoog Onbewuste vooroordelen en kom meer te weten over elkaar. 

Doel:
Het beter leren kennen van je collega’s waardoor onbewuste vooroordelen verminderen en wederzijds begrip vergroot wordt.

Beschrijving werkvorm:
Via de online vragencarrousel krijgt elk teamlid om de beurt een vraag om te beantwoorden. Collega’s luisteren naar het antwoord en kunnen eventueel een verdiepende vraag stellen.  

Tijdsduur:
De tijdsduur is afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij 10 deelnemers zal dit ongeveer 30 minuten zijn. De werkvorm kan makkelijk worden uitgebreid in de tijd, bijvoorbeeld door meer ruimte te geven voor vervolgvragen of twee vragenrondes te doen.