Onbeperkte Denkers werken 24/7 aan een inclusief werkklimaat in Nederland. Ze Inspireren, activeren en verbinden. Zodat niemand er omheen kan.

Talent laat zich niet beperken.

Je vindt het overal.

Wil je dat talent ook inzetten in jouw organisatie? Zet dan nu de stap naar diversiteit en inclusiviteit, naar buiten de hokjes, naar oogkleppen af en tunnelvisie uit, naar actief ruimte maken voor talent. De stap naar onbeperkt denken.

Inclusiviteit vraagt om onbeperkt denken

Om organisaties te helpen zijn we de Onbeperkte Denkers beweging gestart. De beweging helpt bedrijven en organisaties de stap naar meer inclusiviteit maken. Ruimte en waardering creëren voor talent dat zich anders presenteert dan verwacht, en een frisse blik meebrengt. Ruimte voor meer variatie op de werkvloer, bijvoorbeeld op het gebied van gender, geaardheid, nationaliteit, leeftijd, en fysieke en mentale beperkingen. 

Start de verandering in jouw organisatie:

In een organisatie die niet denkt in beperkingen kan ieders talent worden ontsloten. Daar is een inclusief werkklimaat voor nodig. Onbeperkte Denkers is een frisse en concrete aanpak om binnen organisaties te werken aan een inclusief werkklimaat. Lees meer over het concept en wat het voor jouw organisatie kan betekenen in deze PDF.  Inspiratie: bekijk hoe de Rijksoverheid Onbeperkte Denkers inzet.

Onbeperkt Talent

Onbeperkt Talent is een ontwikkeltraject voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Het programma richt zicht op persoonlijke ontwikkeling en professionele groei, voorbij iemands beperkingen. Onbeperkt Talent gaat onder meer over zelfkennis,  persoonlijk leiderschap, talenten, drijfveren, balans en de juiste zorg voor jezelf. Het traject bestaat uit diverse leervormen, waaronder workshop over de thema’s. Onbeperkt Talent wordt aangeboden voor medewerkers met een arbeidsbeperking binnen de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen, ZBO’s en overige organisaties. Lees er meer over in deze brochure. Nieuwsgierig: neem hier alvast een kijkje in het werkboek.

De waarde van werk

[wp-video-popup video=”https://youtu.be/4zME-6B3anw”]

We hebben allemaal een verhaal over wat werk voor ons betekent. Maar sommige verhalen worden minder vaak verteld dan andere. Verhalen van mensen die als ‘anders’ gezien worden: anders vanwege een fysieke of mentale beperking of vanwege gender, geaardheid, nationaliteit of leeftijd. Stichting Onbeperkte Denkers brengt deze verhalen in beeld met een continue online expositie. Heb jij ook zo’n verhaal, en wil je het vertellen? We geven je graag een podium: neem even contact met ons op.

Doe mee aan de beweging

Stichting Onbeperkte Denkers zet zich in voor een samenleving waarin ruimte is voor ieders talent, zonder uitzondering. Dit doen we met een breed scala aan activiteiten voor een inclusief werk- en leefklimaat in Nederland. Meer informatie of meedoen?

Neem contact met ons op via 0343-218260 of met Martijn de Wildt 06-51005207.
E-mail: info@onbeperktedenkers.nl of martijn@onbeperktedenkers.nl