De ODE galerij

Een Onbeperkte Denker denkt in talenten en mogelijkheden, ziet kansen, gelooft in inclusiviteit, luistert naar andere geluiden, staat open voor ideeën, kijkt met een open blik, is onbevooroordeeld, loopt voorop… en maakt daarmee het verschil. Hieronder vind je terug wie allemaal al een ODE heeft mogen ontvangen!

Annet Sluer, senior adviseur Informatiepunt Leefomgeving RWS

“Een vechter die nooit opgeeft en een inspiratie voor anderen”

Stefan Verhaegh, NVWA, Ministerie EZK/LNV

“Over de LEAGUE: de kracht van netwerken is enorm, samen staan we sterker”

Maurits van Lelyveld, Ministerie BZK

“Je haalt daadwerkelijk talent binnen, het is een verrijking voor je organisatie en je team, de winst is echt wederkerig.”

Janneke Boer, Ministerie van SZW

“Een verrijking van je medewerkersbestand waarbij je nieuwe perspectieven binnenhaalt!”

Joyce de Ruijter, Ministerie BZK

“Wanneer je je verdiept in de ander, blijkt dat er heel veel mogelijk is.”

Sterre van Heemst, Ministerie BZK

“Stilstaan bij wat je voor een ander kunt betekenen en leren van elkaars ervaringen”

Leo Schurink, Ministerie IenW

“Als leidinggevende moet je je best doen het beste uit iemand te halen”

Angela van der Helm, Ministerie van SZW

“Focus op het talent van mensen, pionier en vind nieuwe wegen”

Carmen Gonsalves, Ministerie van BZ

“We zijn allemaal bijzonder, laten we dat als uitgangspunt nemen en niet een bepaald ‘normaal’”

Terry Hasselo, Ministerie van JenV en BZK

“Denk in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden en blijf vooral met elkaar in gesprek”

Jolinda Kerkmeer, Ministerie van BZK

“Zorg dat je duurzame arbeid creëert. Maak zorgvuldige plaatsingen en wees flexibel”

Christina Tijsterman, Ministerie van I&W

“Doe het vanuit je hart, cijfers zijn niet de hoofdzaak”

Brenda Brand, OM, Ministerie van J&V

“De Ode is een mooie blijk van waardering dat we goed bezig zijn een diverse en inclusieve organisatie te worden!”

Eric van der Weg, ILT, Ministerie van IenW

“Mensen uit de banenafspraak hebben heel veel kwaliteiten, haal ze uit die kaartenbak bij het UWV!”

Els van Kalleveen, Ministerie van OCW

“De beperking is vaak juist een verrijking!”

Bianca Kaïm, Rijkswaterstaat

“Elkaars waarden, dromen en talenten als kompas gebruiken en niet het probleem maar de mogelijkheid als startpunt nemen”

Wilbert van de Griendt, Ministerie van SZW

“Toon lef in het doorbreken van ingesleten patronen, tradities en gewoonten. Moet je kijken wat je er dan voor terugkrijgt!”

Tjitske Sorel, ACM

“Het kan wel” (Loesje)

Vera Bröcheler, ACM

“Laten we meer naar elkaars talenten kijken en daar de vruchten van plukken”

Sanne Ooms, Ministerie van IenW

“Vind gelijkgestemden en vorm een netwerk: samen bereik je meer!”

Gerard de Gooijer, Ministerie van BZK

“Denk niet dat alles toegankelijk is, maar denk mee om alles toegankelijk te maken.”

Daniëlle Maanders, Belastingdienst

“ Blijf altijd jezelf en geef nooit op”

Siebrand Brouwer, Belastingdienst

“Iedereen heeft recht op een goede plek in de maatschappij!”

Helmy de Louw, Belastingdienst

“Diversiteit is prachtig, verrijkend en vanzelfsprekend!”

Marcel van Velthoven, Belastingdienst

“Schenk vertrouwen en (onder)steun de arbeidsparticipant, dan kan hij of zij heel veel bereiken”

Siem Nugteren, Ministerie van VWS

“Elk mens heeft talent. De kunst is dat talent te ontdekken en in te zetten voor een onbeperkte organisatie!”

Marcel Groot Kormelink, Belastingdienst

“Voor ieder mens met de juiste competenties is er plaats in onze organisatie”

Edgar Heijmans, directeur P-Direkt

“Ik kijk eerst naar de mens en zijn talent, dan maak ik een vacature.”

Wouter Jongepier, Ministerie van BZK

“Als collega’s help je elkaar, of je nou een beperking hebt of niet”

Mariette Kok, Belastingdienst

“Neem zelf het voortouw, enthousiasmeer anderen en doe het samen!”

Lilian Enzerink-Tap, ILT, Ministerie van IenW

“Het is een win/win situatie”

Peter van Egmond, Belastingdienst

“Ze denken dat ze de gebochelde van de Notre Dame binnenkrijgen, en dan blijkt dat het een mens van vlees en bloed is”

Jeannette Kret, Belastingdienst

“Wees creatief in oplossingen en mogelijkheden, soms helpt een beetje brutaal zijn”

Jan Willem Millenaar, Belastingdienst Switch

“Ook op afstand lukt het om met betrokkenheid en flexibiliteit mensen uit de banenafspraak naar regulier werk te begeleiden”

Jacqueline Rensen, Ministerie van OCW

“Wees open in je houding en bereid om te leren op andere manieren te communiceren”

Ingmar Dobbelaar, ILT, Ministerie van IenW

“Mijn ervaring is dat doelgroepers heel kundig zijn, veel kunnen en heel nuttig zijn voor een organisatie”

Esther Veldhuis, Ministerie van VWS

“Onbeperkte denkers kijken naar wat er wél kan! En wat kan er veel!”

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?