Inclusiedialoog:

een teamgesprek over inclusie

Hoe kijken jij en je collega’s aan tegen inclusie? Wat betekent dit thema voor een ieder van jullie? Hoe divers en inclusief zijn jullie als team? Wat gaat goed en waar liggen kansen voor verbeteringen op het gebied van diversiteit en inclusie? Hoe zorg je ervoor dat je inclusief communiceert? En voor leidinggevenden: wat betekent inclusief leiderschap?

Met deze tool, genaamd Inclusiedialoog, voer je verkennende gesprekken in je team over het thema Inclusie. Het doel is om het thema inclusie te agenderen en om kennis en inzicht over inclusie in de praktijk te vergroten. 

De Inclusiedialoog bestaat uit vier bouwstenen, met elk een eigen thema. De bouwstenen kunnen los van elkaar worden ingezet. Ook is de keuze vrij om 1 thema te bespreken in jullie team, of juist meerdere thema’s in verschillende sessies. Het maakt dan niet uit in welke volgorde de bouwstenen worden gebruikt.  Elke bouwsteen omvat een uitwerking van het thema in een gespreks-/werkvorm, die gebruikt kan worden tijdens een teamoverleg. Dus kies een thema uit om mee te starten en agendeer inclusie binnen jullie team!

Onbewuste vooroordelen

Inclusieve dialogen

Samenwerken aan inclusie

Inclusief leiderschap