Inclusiedialoog ‘Samen werken aan inclusie’

Hoe inclusief is jullie team? Wat gaat er goed en waar liggen kansen voor verbeteringen op het gebied van diversiteit & inclusie? 

Vanuit de organisatie zijn er doelstellingen om de diversiteit & inclusie op de werkvloer te vergroten. Hoe kunnen jullie als team inclusie op de werkvloer versnellen? Wat zouden jullie doen als jullie om als team samen te werken aan inclusie? Welke acties zouden jullie oppakken als om inclusie te versterken binnen het team? 

In de inclusiedialoog ‘samen werken aan inclusie’ ga je samen met het team aan de slag met een manifest: een soort statement over wat inclusie voor jullie betekent en hoe je als team inclusie wilt vergroten. Waar staan wij voor en waar maken wij ons hard voor als het gaat om inclusie.

Voordat jullie als team samenkomen, bedenkt elk teamlid eerst wat zijn/haar persoonlijke inclusiemanifest is. Tijdens de inclusiedialoog neem je kennis van het persoonlijke inclusiemanifest van jouw collega’s. Wat valt je op? Wat is de rode draad die terugkomt in de verschillende manifesten? En hoe kan je van de persoonlijke manifesten een teammanifest maken? 

Doel:
Een gezamenlijk gedragen teamstatement, dat uiting geeft aan waar het team voor staat en waar het team zich voor inzet op het gebied van inclusie.

Beschrijving werkvorm:
Tijdens een teamoverleg worden de drie principes voor inclusieve communicatie geïntroduceerd en wordt de werkvorm toegelicht. Alle Ter voorbereiding op de teamsessie formuleert elk teamlid een persoonlijk manifest over inclusie. Tijdens de teamsessie deelt iedereen zijn eigen manifest. Op basis van de rode draad van de persoonlijke manifesten wordt er naar een teammanifest toegewerkt.

Tijdsduur:
De introductie en uitleg tijdens het werkoverleg vraagt circa 10 minuten. De tijdsbesteding voor het oefenen en toepassen in de praktijk De duur van de sessie is afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij 8 deelnemers zal de sessie ongeveer 60 minuten duren. Daarnaast moet iedereen rekening houden met een korte voorbereiding om zijn/haar persoonlijke manifest te formuleren.

Aan de slag:

Download hier een korte toelichting voor degene die het onderwerp en de werkvorm toelicht tijdens het teamoverleg.

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?