Inclusiedialoog ‘Inclusief communiceren’

Een belangrijke basis voor inclusief samenwerken is inclusief communiceren. Maar wat is inclusief communiceren en hoe voer je een inclusief gesprek?  Gesprekken die je energie geven en waarbij je samen ervaart dat je verder komt dan alleen?  Mooie ontmoetingen die bijdragen aan een nog rijker leven?

De volgende principes staan aan de basis van inclusief communiceren:

  1. Luister om te begrijpen i.p.v. te reageren
  2. Sta open voor andere perspectieven
  3. Draag bij aan een veilige sfeer waarin iedereen zijn/haar mening mag geven

In deze werkvorm oefenen de deelnemers met inclusief communiceren. De deelnemers krijgen verschillende opdrachten aangereikt waarmee ze tijdens hun werkdag in de praktijk kunnen oefenen.

Doel:
Verbeteren van vaardigheden om inclusief te communiceren.

Beschrijving werkvorm:
Tijdens een teamoverleg worden de drie principes voor inclusieve communicatie geïntroduceerd en wordt de werkvorm toegelicht. Alle teamleden kiezen één (of meerdere) praktijkopdrachten uit. Daarnaast kiezen ze een collega met wie ze deze opdracht samen uitvoeren c.q. evalueren. Het is de bedoeling dat collega’s in tweetallen elkaar stimuleren en inspireren om actief en bewust met een praktijkopdracht aan de slag te gaan. Ze maken ook gelijk samen een vervolgafspraak om evalueren hoe het gegaan is. In een volgend teamoverleg kunnen alle teamleden hun bevindingen en opgedane ervaringen terugkoppelen.  

Tijdsduur:
De introductie en uitleg tijdens het werkoverleg vraagt circa 10 minuten. De tijdsbesteding voor het oefenen en toepassen in de praktijk kan volledig bepaald worden door de deelnemer zelf. Over het algemeen kan de opdracht tijdens het werk uitgevoerd worden (bv. tijdens een gepland gesprek of meeting van die dag). De benodigde tijd die de terugkoppeling in het volgende teamoverleg vraagt, is afhankelijk van de grootte van het team. Ga uit van ongeveer 2 minuten per teamlid.

Aan de slag:

Download hier een korte toelichting voor degene die het onderwerp en de werkvorm toelicht tijdens het teamoverleg.