Onbeperkte Denkers in de gemeente

Hoe gaat het met de Banenafspraak?

  • 61% van de werkgevers geeft aan bereid te zijn een medewerker met een arbeidsbeperking te plaatsen.
  • 59% verricht daar ook inspanningen toe
  • Slechts 19% komt tot concrete plannen.
  • Minder dan 5% weet de plannen ook daadwerkelijk te realiseren.

Dat zijn nog weinig hoopgevende cijfers.
Laten we samen het tij keren.

Wil jouw gemeente ook echt werk maken van de banenafspraak? Het dossier over de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking ligt binnen een gemeente over het algemeen bij de verantwoordelijke voor de Participatiewet. Samen met Onbeperkte Denkers maak je je gemeente inclusiever.

De instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking wordt vaak benaderd vanuit aantallen, percentages, drempels en het creëren van functies. Terwijl het om hele andere zaken draait.

Wij zien: onbeperkte talenten, talloze mogelijkheden en denken en doen vanuit het hart.

Zie jij dat ook? En heb je geen zin om urenlang te vergaderen, maar wil je gewoon DOEN? Dan ben je bij Onbeperkte Denkers aan het juiste adres. Samen maken we je gemeente inclusiever. Samen creëren we positieve aandacht rondom het thema en brengen beweging in de banenafspraak. Met een bewezen succesvolle aanpak.

‘Onbeperkte Denkers is de buitenboordmotor die zorgt voor een frisse aanpak’

Emilie Schreuder, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Onbeperkte Denkers in de praktijk, wat houdt het in?

In jouw gemeente gaan we kijken welke aanpak het beste aansluit bij de uitdagingen die jullie kennen op het gebied van de participatiewet. Met elkaar ontwikkelen we een aanpak die aansluit bij jullie behoeften. Met de frisse en vernieuwende aanpak van Onbeperkte Denkers zorgen we voor bewustwording en actie bij werkgevers uit de regio. Samen creëren we met de werkgevers en andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de participatiewet een positieve beweging in jouw gemeente.

In de aanpak voor gemeenten staat de volgende vier pijlers centraal:

1: Aangaan van Onbeperkte Denkers Commitment door aantal werkgevers, die met het thema aan de slag willen

2: Werven van Onbeperkte Denkers in de deelnemende organisaties en binnen de gemeente

3: Organiseren van frisse en vernieuwende activiteiten om de Onbeperkte Denkers bij werkgevers en binnen de gemeente als ambassadeurs een bijdrage te laten leveren aan het succes van de participatiewet.

4: Delen van best practices en uitbreiden van deelnemende organisaties

Maak gebruik van onze ondersteuning en inspiratie

Zorg ook voor een groeiend netwerk van werkgevers in de regio, die actief bezig zijn met de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking. Samen geven we invulling aan de participatiewet en bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Onbeperkte Denkers ondersteunt bij:

Aanpak op maat

Samen kijken we hoe Onbeperkte Denkers in jouw gemeente past, met welke aandachtsgebieden en welke aanpak. Samen kunnen we de beweging vormgeven op basis van jullie wensen, regionale uitdagingen en doelstellingen. Met eigen best practices, logo’s, boodschap, etc. kan je je eigen draai geven aan de ontwikkelde effectieve aanpak van Onbeperkte Denkers. En natuurlijk met een eigen interactief platform: naam-van-je-gemeente.onbeperktedenkers.nl

Onbeperkt samenwerken

Onbeperkte Denkers zorgt voor samenwerking en versterking van de bestaande partijen die betrokken zijn bij het realiseren van de banenafspraak binnen de gemeente, zoals de werkgeversservicepunten.

Onbeperkt uitwisselen

Onbeperkte Denkers faciliteert de uitwisseling tussen de werkgevers omtrent leerervaringen, goede voorbeelden en werkende principes. Delen en elkaar inspireren, dat maakt de beweging binnen de gemeente sterker en groter.

Lees hier meer over de mogelijke interventies binnen het programma

De banenafspraak: hoe zit het ook alweer

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten daarom tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers uit de sector Overheid doen dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak.

Werkgevers moeten een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Als het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking landelijk achterblijft, kan de werkgever een boete krijgen: de quotumheffing. Dit maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks bekend via de banenmonitor.

Wil je met ons aan de slag?

Neem contact met ons op

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?