De vooroordelentest

De Vooroordelentest is een laagdrempelige bewustwordingstool en conversatiestarter.

Medewerkers doen in circa 5 minuten online een prikkelende test met 8 situatieschetsen die bevragen op stereotyperingen en kennis, houding en gedrag ten aanzien van leeftijd, afkomst, geloof, overtuiging, gender, beperking, opleidingsniveau en geaardheid.

Het resultaat is een individuele inclusiviteitsscore en op organisatie- en teamniveau een indicatie op ervaren inclusiviteit per thema.

Deelnemers kunnen na afloop een pdf downloaden met informatie naar relevante info/links over dit thema binnen de eigen organisatie. Onbeperkte Denkers verzorgt een terugkoppeling aan de organisatie met een globaal beeld van de antwoorden die zijn ingevuld door de deelnemers aan de test.

Start ook met Onbeperkt Denken!

Neem contact met ons op

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?