Onbeperkte Denktank

Met de Onbeperkte Denktank organiseer je denkkracht van medewerkers, o.a. ten behoeve van het ontwikkelen of testen van beleid, aanpak en/of activiteiten op gebied van inclusie. Tijdens een bijeenkomst buigen de deelnemers zich over een vraagstuk waarover de organisatie graag ideeën, input en/of acties wil verzamelen. Door de dialoog en interacties wordt de creativiteit gestimuleerd en ontstaat er een betrokkenheid en aciebereidheid. DOOR en VOOR is een belangrijke insteek van de Denktank; het gaat erom dat medewerkers daadwerkelijk betrokken worden. ​

De invulling kan op maat al naar gelang de doelstelling en behoefte.​ De Denktank kan zowel fysiek als online worden georganiseerd.

Start ook met Onbeperkt Denken!

Neem contact met ons op

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?