De ODE

Met ODE’s kan positieve aandacht worden geschonken aan de goede voorbeelden in de dagelijkse inclusie-praktijk. Medewerkers kunnen een collega, leidinggevende of team voordragen voor een ODE (Onbeperkte Denkers Erkenning). Door het uitreiken van de ODE bokaal wordt op frisse, positieve wijze aandacht besteed aan de werkwijze, houding en gedrag rondom inclusie, worden tips en best practices in de organisatie zichtbaar en gedeeld en worden anderen aangespoord goed voorbeeld te volgen.

Om iemand te voor te dragen, schrijft een medewerker een korte motivatie waarom iemand een ODE verdient. Uitreiking vindt fysiek of online plaats, in bijvoorbeeld een teammeeting. Bij de ontvanger wordt opgehaald welke tips hij/zij heeft voor anderen om het goede voorbeeld te volgen en ook aan de slag te gaan. Communicatief kan invulling gegeven worden middels een leuk artikel met foto over de uitreiking, de tips en met een oproep ‘Wie nomineer jij voor een ODE?’

Onbeperkte Denkers ondersteunt door middel van het beoordelen van de aanvraag tot en met de uitreiking van de ODE en het ophalen van de leerervaringen. Ook kan Onbeperkte Denkers op basis van de aangeleverde motivatie en tips de artikelen schrijven, zodat de leerervaringen gedeeld kunnen worden.

Bekijk de galerij van ODE ontvangers

Start ook met Onbeperkt Denken!

Neem contact met ons op

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?