Onbeperkte Denkers Challenge

Door het uitzetten van een Onbeperkte Denkers Challenge binnen de organisatie worden ideeën gegenereerd rondom oplossingen voor beleid en/of een vraagstuk op het gebied van inclusie​.

De Challenge bestaat uit een concrete en uitdagende vraagstelling over inclusie. Medewerkers worden geënthousiasmeerd om deel te nemen aan de Challenge door hun ideeën, aanpakken en oplossingen aan te dragen voor het vraagstuk. Na beoordeling van de ingestuurde ideeën kan eventueel op aansprekende wijze een winnaar worden uitgeroepen. Van belang is om de verzamelde ideeën te actief benutten ten behoeve van beleid en uitvoering in de praktijk. Ook is het van belang om te communiceren op welke wijze de resultaten benut worden.  

De Challenge kan bijvoorbeeld worden georganiseerd rondom een themaweek, een event of als onderdeel van een D&I campagne.

Start ook met Onbeperkt Denken!

Neem contact met ons op

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?