Martijn de Wildt

Ik groeide op in een net drooggelegde Flevopolder waar mensen vanuit alle windstreken waren neergestreken om er samen iets van te maken. Mensen met allerlei achtergronden, eigen ambities, gewoontes en talenten. Mijn grootouders én mijn ouders waren polderpioniers en maakten er -samen met al die anderen – iets moois van. Die grote groep mensen in de polder hadden elkaar nodig om verder te komen, ieders talent telde. Naast het harde werk op de boerderij zagen zij ook nog kans om clubs en verenigingen op te richten. Niet alles ging vanzelf en men liep regelmatig tegen barrières aan. Dat was juist een reden om door te zetten. Denken in kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen., Het credo was ‘pak je verantwoordelijkheid en gebruik je talent’. Van hen leerde ik om altijd naar de mens te kijken. Hoog – laag, iedereen draagt bij aan het geheel.

Wég met het hokjesdenken

Door de voorbeelden uit mijn jeugd wil ik altijd dingen doen die met talent te maken hebben en Onbeperkte Denkers is daar een goed voorbeeld van. Want iedereen heeft talenten én bijzonderheden die zij graag inzetten. Het ‘hokjesdenken’ moet weg, dát is nodig voor een echt inclusieve samenleving. Daarom startten we met Onbeperkte Denkers. We dragen vooral bij aan meer banen voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Daar ging het in de beginfase vooral over afvinken van de targets die gehaald moesten worden. Onbeperkte Denkers wil vooral mensen in het hart raken in plaats van vinkjes zetten. We creëren een beweging van onderaf. Onbeperkte Denkers denkt positief vanuit kansen. En we ontwikkelden een palet van energieke, frisse interventies zoals de online escaperoom, de Ode, de kalender én ook de experience waarmee mensen zich kunnen verplaatsen in wat iemand met bijvoorbeeld autisme meemaakt. Dáár zit mijn kracht, om samen met anderen een concept te bedenken en dat verder te ontwikkelen om ruimte voor talent te bieden.

Weer blij

Ook in mijn eigen omgeving heb ik te maken met hokjesdenken. Mijn dochter denkt anders dan anderen, ze is hoogbegaafd. Ze liep daardoor helemaal vast in het reguliere onderwijs en werd met de dag ongelukkiger. Een typisch voorbeeld van hokjesdenken waar de manier van onbeperkt denken goed van pas kwam om buiten het systeem om naar een oplossing te zoeken. Nu volgt ze met een klas volledig online onderwijs en ze is zichzelf weer aan het worden.  Ze wordt weer vanuit haar talenten en uniekheid gezien in plaats van hoe zij voldoet aan de norm van het systeem. Haar woorden van kortgeleden ontroerden en raakten mij in het hart: ‘wat ben ik blij dat jullie mij helpen weer mijzelf te zijn’. Dát gun ik iedereen!

Systeem in beweging

Ik zet bij Onbeperkte Denkers mijn creatievermogen in, ik maak goede analyses en zet dat om naar een mooie aanpak om mensen te enthousiasmeren. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik iets kan doen voor mensen of als ik een systeem in beweging krijg. Onbeperkte Denkers geeft mij inzichten in wat een arbeidsbijzonderheid met iemand doet, het doorzettingsvermogen is zó groot.  

Méér doen!

Het is mijn ambitie om Onbeperkte Denkers een landelijke en inspirerende beweging te maken. Dan kunnen we nog meer doen voor en met mensen met een arbeidsbijzonderheid. Inclusief denken zou standaard moeten worden, Een landelijke bewustwording creëren over vooroordelen en open staan voor verandering daarvan.

Tekst: Corry Daalhof, Thuisintekst

Terug naar over ons

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?