Madhu Mathoera

“In mijn opvoeding kreeg ik mee dat iedereen ‘anders’ is zonder dat daar een waarde aan geplakt werd. Mijn ouders leerden me dat iedereen er mag zijn. Je cultuur, geloofsovertuiging, normen en waarden uit je opvoeding neem je mee en die spiegel je op weg naar volwassenheid aan je eigen veranderende inzichten. Ook ik zocht naar waarden en normen die bij mij passen, zowel op school als later in mijn werk.

Andere inzichten

Zelfs nu nog vragen mensen mij ‘waar kom je vandaan’ omdat ik een donkerder huidskleur heb. Eens kreeg ik van iemand een compliment over mijn Nederlands. Ik kreeg te horen ‘je spreekt goed Nederlands’. Ik antwoordde de witte Nederlander met ‘jij ook’. Van witte Nederlanders verwacht men dat zij goed Nederlands praten, van Nederlanders met een kleurtje niet. Daarna gingen we een gesprek aan. Dat doe ik graag, gesprekken aangaan met mensen. Want je leert van andere inzichten en je wordt jezelf bewust van ‘blinde vlekken’. 

Verbindingskracht

In mijn eigen bedrijf help ik organisaties inclusiever te worden en op enig moment tijdens de coronaperiode werd ik benaderd door Onbeperkte Denkers. Ik lever een bijdrage aan projecten en onderzoeken, ik interview mensen en ik ben een sparringpartner. Ik draag mijn kracht om te verbinden en mijn expertise qua inclusie bij aan Onbeperkte Denkers.

Verandering

Ik kan mensen niet veranderen, maar hen wel nieuwe/andere inzichten meegeven. Als dat aanslaat, ben ik blij. Ik doe dit om een verandering teweeg te brengen. Je kleur, afkomst, geloofsovertuiging of hoe iemand ook ‘anders’ is, mag geen rol spelen. Iedereen verdient een eerlijke kans.

Verrijking

Door Onbeperkte Denkers kom ik nieuwe inzichten en denkwijzen tegen, ik ervaar dat als een verrijking. Onbeperkte Denkers is ook intern heel bewust bezig met inclusie. Dat uit zich vooral in het luisteren naar elkaar, elkaar niet in de rede vallen en steeds meer leren over inclusie. Ik voel me onderdeel van de groep.

Het is mijn grote wens om meer organisaties te leren mensen met talent te vinden én te behouden, want daar wordt het werk alleen maar mooier en waardevoller van.”

Madhu schreef het boek ‘De inclusieve organisatie’. Op 12 september houdt Madhu een ‘OD-talk’ waar zij haar eigen ervaringen deelt, vertelt hoe zij organisaties helpt diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie onderdeel te maken van hun DNA en ze geeft tips hoe inclusiever communiceren en samenwerken. Kom ook! Meld je hier aan en ontvang de link naar de online lunchmeeting.

Terug naar over ons

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?