Edwin Brink

In de basis kreeg ik een Christelijke opvoeding en leerde ik te kijken naar hoe je als mens zou kunnen zijn. Dat was een belangrijk perspectief uit mijn jeugd en tegelijkertijd was het een ‘bubbel’. Een relatief besloten groep mensen waarin een mens met een andere kleur als ‘vreemd’ werd beschouwd. Het was dubbel; aan de ene kant met open blik naar mensen kijken en aan de andere kant het beschermende calvinistische.

Later, tijdens mijn studiejaren in Groningen kreeg ik te maken met andere normen en waarden. Een andere omgeving, andere mensen…dat stelde mijn wereldbeeld bij. 

In balans blijven

Ik was in mijn jeugd al een zorgzaam mannetje met oog voor anderen. Mijn ouders vonden dat prima en lieten mij volledig mezelf zijn. Dat zorgzame in mij is altijd gebleven en daarom ben ik blij met wat ik nu kan betekenen voor anderen in mijn rol als trainer/coach. Ik ben graag met ontwikkeling bezig, het past bij wie ik ben. Ik ben me zeer bewust van in balans blijven in het leven, werken én ontspanning. Soms lukt dat niet zoals ik het voor ogen heb en dan ga ik er actiever mee aan de slag. Ik zorg voor mezelf door af en toe ‘nee’ te zeggen en bewust tijd voor mezelf te maken. 

Jezelf zijn

Ik zeg altijd tegen anderen dat we in een mooi en welvarend land leven, vol slimme mensen. Als het hier niet lukt om tot een inclusieve samenleving te komen, dan lukt het nergens. Onbeperkte Denkers helpt op verschillende manieren mee om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een plek is. Werk moet iets zijn om je in te ontwikkelen, een plek waar je jezelf kunt zijn. Werkgevers én medewerkers spelen daar een rol in. Hoe creëer je werk én samenwerken zo dat het bijdraagt aan beider geluk. Bij Onbeperkte Denkers mogen mensen authentiek zijn en fouten maken. Onbeperkte Denkers zorgt ervoor dat het werkplezier toeneemt.

Talent

Ik kan enorm genieten van een ontspannen en veilige sfeer bij bijvoorbeeld een workshop of training waarin tijd is voor ontwikkeling. Eerst komt ontspannen, dan elkaar ontmoeten en daarna volgt de ontwikkeling vanzelf. Mijn talent is dat ik goed ben ik het creëren van een ontspannen en veilige sfeer, ook daar komt dat zorgzame in mij weer naar boven. Zorgen dat anderen op hun gemak zijn, zichzelf kunnen blijven en van daaruit zoveel vertrouwen krijgen dat zij zich kwetsbaar op durven te stellen.

Betekenis van werk

Mijn hart gaat sneller kloppen als ik het gevoel heb dat we iets ‘samen’ doen. Een cocreatie die energie geeft en iets tastbaars brengt in de samenleving. Zoals bij een workout van Onbeperkte Denkers waar een deelnemer me vertelde erdoor geïnspireerd te zijn geraakt. Een verbreding van mijn denken was een oefening ‘hoe ziet jouw ‘bubbel’ eruit? Lees je veel boeken, houd je van kunst, ben je graag bij familie en vrienden, praat je weleens met onbekenden? Mijn conclusie was dat ik in een Westerse blanke bubbel leef. Een verrijking die Onbeperkte Denkers mij heeft gebracht is het besef wat werk voor iemand met een arbeidsbijzonderheid betekent. Het is zoveel meer dan alleen een salaris. Ik vind het mooi dat we die verhalen delen. Anderzijds zie ik ook wel dat we nog een lange weg te gaan hebben qua inclusie en een maatschappij zonder vooroordelen.

Inclusieve community

Ik hoop dat Onbeperkte Denkers uitgroeit tot een diverse en inclusieve community die laagdrempelig prikkels uit kan delen om de bewustwording van inclusiviteit verder te brengen. Zoiets als de Leagues van het Rijk waar er steeds meer van komen, maar dan met zijn allen. 

Terug naar over ons

Ben jij ook een Onbeperkte Denker?