7 Tips voor Social Return on Investment

Een manier om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te stimuleren en zo extra sociale en maatschappelijke waarde toe te voegen, is door bij het inkopen van een product de leverancier te verplichten een bepaald percentage van de loonsom (minimaal 5%) te laten investeren in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijvoorbeeld: een schoonmaakbedrijf krijgt een opdracht gegund en als onderdeel daarvan nemen zij vijf mensen uit de banenafspraak in dienst die (mede) uitvoer geven aan de opdracht.

Tip 1

Met leveranciers, maar ook binnen je eigen organisatie. Betrek Beleid, HR en Inkoop. Ga met alle partijen aan tafel en brainstorm samen: welke kansen zijn er voor social return bij de leverancier, hoe kan social return bijdragen aan beleidsdoelstellingen, welke doelgroep heeft HR in het vizier? Bedenk: invulling geven aan social return is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Tip 2

Treed elkaar open tegemoet; het is in ieders belang van social return een succes te maken.

Tip 3

Voorheen was social return vooral een checklist waar de leverancier aan moest voldoen. Maar social return kan zoveel meer zijn. Maak er met de leverancier een gezamenlijk doel van, met oog voor elkaars doelstellingen en mogelijkheden. Zo kan social return van vinkje tot vonkje worden.

Tip 4

Het hoeft niet meteen het grootste project te zijn. Een beetje impact is meer dan geen.

Tip 5

Vraag om commitment van de top en houd belanghebbenden binnen en buiten de organisatie op de hoogte en betrokken.

Tip 6

Liever 1 kandidaat een mooie nieuwe baan, dan 10 kandidaten een tijdelijke stageplaats.

Tip 7

Zoek een collega (-organisatie) op die positieve ervaring heeft met social return en vraag naar ervaringen en tips. Of neem contact op met www.maatwerkvoormensen.nl ze helpen je graag!