5 inzichten voor teams

Een goede start maken én meer teamplezier? Bekijk deze 5 inzichten voor teams die met inclusie aan de slag willen!

1

Zorg voor een solide team-basis

Wij geloven dat inclusief (samen)werken bijdraagt aan een fijne en succesvolle samenwerking. Inclusief werken maakt echter vaak nog geen integraal onderdeel uit van de basis en krijgt weinig aandacht doordat:

 • Er hoge werkdruk wordt ervaren
 • Teamleden elkaar slechts oppervlakkig kennen
 • Teamleden geen ruimte voelen voor het tonen van kwetsbaarheid of persoonlijke zaken
 • Kernwaarden, doelen en verantwoordelijkheden niet (voldoende) bekend zijn

Er is voldoende ‘ruimte’ en veiligheid nodig om dit thema echt te willen en kunnen omarmen als team. De leidinggevende van het team is een belangrijke bewaker van deze basis.

2

Verbind met ambitie en waarden

De aandacht voor inclusief samenwerken neemt toe als het verbonden wordt aan de ambities van het team.

 • Wat zijn de resultaten waar we samen trots op zijn als team?
 • Hoe kan inclusief samenwerken daaraan bijdragen? 
 • Hoe willen wij samenwerken? 
 • Voor welke waarden en normen staan wij, als team? 
 • Hoe dragen wij dat uit, hoe geven wij dat invulling?
 • Hoe zorgen wij dat we elkaar stimuleren om naar deze normen en waarden te handelen?

Regelmatig stil staan bij bovenstaande vragen brengt verbinding en verdieping en zorgt voor borging van inclusief samenwerken in het team.

3

Maak de term inclusie concreet

Inclusie is een breed en abstract begrip. Vaak wordt de term inclusie verward of in een adem genoemd met de term diversiteit. Verken samen op basis van dilemma’s en concrete situaties wat inclusie voor jullie betekent. Hoe ziet inclusief samenwerken er in waarneembaar gedrag uit?

Bespreek samen de vraag of je als team altijd en overal inclusief kunt en wilt zijn. En hoeveel moeite jullie willen steken in dit thema. Het samen blijven bespreken draagt bij aan bewustwording en actie om inclusie verder vorm te geven in jullie team. Hierbij kan het meten van hoe  individuele teamleden inclusie ervaren helpen. 

Tip: gebruik deze informatie als startpunt voor de discussie!

4

Integreer in het dagelijks samenwerken

Inclusief werken kun je als team ook organiseren in je samenwerkingsprocessen. Bijvoorbeeld door vooraf, tijdens en aan het einde van afspraken deze vragen te stellen:

 • Hebben we ieders mening gehoord? 
 • Voelt een ieder (zelf)vertrouwen om een bijdrage te leveren?

Benoem in je team steeds iemand die let op het inclusief samenwerken. Dit hoeft niet steeds de leidinggevende te zijn. Inclusief samenwerken is een verantwoordelijkheid voor iedereen.

Inclusief samenwerken zou eigenlijk een pleonasme  moeten zijn. Dat wil zeggen: samenwerken = inclusief zijn met elkaar. Net zoals het vanzelfsprekend is dat een cirkel rond is en sneeuw wit.

5

Accepteer inefficiëntie en discomfort

We zijn vaak gericht op het zo snel en efficiënt mogelijk doelen bereiken. Het ‘aftikken’ van acties onder (werk)druk bevordert geen open en onbevooroordeelde manier van denken. 

Om samen inclusiever te zijn, moet je samen af en toe uit het vaste en veilige patroon durven stappen. Dat vergt tijd, discomfort en gevoel van inefficiëntie. Neem samen de tijd om elkaar vragen te stellen als:

 • Kan het anders? 
 • Kan het slimmer? 
 • Kan het inclusiever? 

 Nu zijn jullie er helemaal klaar voor!

‘De routeplanner naar meer inclusie van Onbeperkte Denkers is visueel aantrekkelijk, de vragen zijn raak en de invalshoek is telkens verrassend.’

Mikis de Winter, Rijksconsultants