10 starttips voor een neuro-inclusieve werkvloer

Hoe zorg je dat jouw neurodivergente collega zich gehoord en gezien voelt?

Vul niet van tevoren al in. Elk persoon is anders en wat iemand nodig heeft om tot bloei te komen, hangt af van talenten, uitdagingen, type werkzaamheden en de werkomstandigheden.

Bied een klankbord, sparringpartner, aanspreekpunt binnen handbereik aan. Denk bijvoorbeeld aan een collega, mentor of coach.

Vraag naar wat helpend was in het verleden. Let op: voorgaande ervaringen kunnen ook juist een drempel zijn om hulp of ondersteuning te vragen.

Evalueer regelmatig met elkaar, zeker als situaties veranderen. Een kleine check-in kan een groot verschil maken.

“Mijn leidinggevende start elke maandag met een korte check-in hoe ik in de week sta.”

Vraag welke situaties/taken succesvol werken en werkplezier in de weg staan. Denk aan achtergrondgeluiden, kantoortuinen, geschreven informatie, fysieke overleggen.

Houd er rekening mee dat iemand meer tijd nodig kan hebben om geschreven of gesproken informatie te verwerken.

“Wij ondersteunen collega’s met dyslexie met software die hen helpt met grammatica en spelling om zinnen foutloos te formuleren. Ook hebben we voorbeeld- mailteksten beschikbaar.”

Bied informatie op verschillende wijzen in je organisatie aan: naast schriftelijk ook gesproken en /of in beeld. Denk bijvoorbeeld aan video’s, podcast, visuals.

Bespreek welke flexibiliteit mogelijk en gewenst is in werkzaamheden, communicatie, locatie en werktijden.

“Ik mag met de auto naar het werk komen om de prikkels van het OV te vermijden. Ook mag ik buiten de spits reizen. Ik werk 2 dagen thuis en 2 dagen op kantoor. Bij vergaderingen sluit ik online aan. En als ze op een andere afdeling mijn expertise goed kunnen gebruiken, dan krijg ik daar ruimte voor.”

Bied extra tijd en ondersteuning bij het invullen van formulieren, in interview- en brainstorm settings en wanneer er sprake is van een nieuwe leer- of werksituatie.

We reageren allemaal anders als we ons niet begrepen, verward of onzeker voelen over wat er van ons wordt verwacht. Dit kan overkomen als angstig, boos of geïrriteerd-zijn. Ga na waar dit aan kan liggen: miscommunicatie, een verandering in de situatie, niet gehoord of onbegrepen voelen, angst. Doe de 3 punten check: Persoon?/Plaats/Taak? Wees respectvol nieuwsgierig.

“Als er wrijving of irritatie is in het team, voelt mijn collega dat meteen. En dit kan heel groot worden in haar hoofd. We hebben afgesproken dat zij altijd even met mij kan sparren over haar interpretatie van sociale situaties.”