Abderrahim en Jacco

Een afgeronde studie Bestuurskunde en moeilijk aan werk komen, omdat je een arbeidsbeperking hebt. Het overkwam Abderrahim Abgar. Nu is hij website-analist bij Rijkswaterstaat, op de afdeling van Jacco Schotvanger. Abderrahim heeft een spasme, Jacco heeft hart voor mensen die hulp nodig hebben om aan de bak te komen.

‘Neem mij aan, ik voldoe niet aan de eisen’

Jacco Schotvanger is afdelingshoofd. Ooit kreeg Jacco een reactie op een reguliere vacature met de strekking ‘ik voldoe niet aan de eisen, ik heb een arbeidsbeperking en als je mij aanneemt, ga ik er alles aan doen om te slagen’. Juist deze brief trok zijn aandacht. Lang verhaal kort: deze collega heeft nu een vaste aanstelling. Deze houding typeert de manager die Jacco is. Jacco ervaart diversiteit niet als lastig. Integendeel, hij ziet juist de meerwaarde. “Mijn afdeling is empathischer geworden, door de zorg voor deze nieuwkomers. Het geeft een leuke, waardevolle dynamiek.” Het vervult hem met trots als iemand die lang aan de kant stond, landt bij Rijkswaterstaat.

Domino-effect

Een collega die op de afdeling van Jacco een reïntegratietraject doorliep, bracht Jacco met Abderrahim in contact. Goede mond-tot-mond reclame met een waar domino-effect: de ene collega draagt de andere aan. De mensen komen via zijn netwerk vanzelf op zijn pad. Daarna laat Jacco de plaatsing door het werving- & selectieteam van Team Banenafspraak definitief maken.

Jacco heeft dan ook nooit bewust gekozen voor meer diversiteit en bewust sturen op inclusie doet hij ook niet. “Dat gaat vanzelf. Het is voor mij geen uitgesproken thema.” Wel praat hij veel met medewerkers en zo weet hij dat (sommige) vrouwen met een migratieachtergrond van huis uit hebben meegekregen zich bescheiden op te stellen. Die spoort hij aan het voortouw te nemen in projecten, want dat kunnen ze.

Passend pakket

Met Abderrahim stelde hij een werkpakket samen. Eigenlijk had hij een notulist nodig, maar notuleren is met de beperking van Abderrahim lastig. Ze keken wat de afdeling nodig had én wat Abderrahim leuk vond om te doen. Een mooi passend takenpakket was het resultaat. Inmiddels heeft Abderrahim zich verder ontwikkeld en trekt hij zelfstandig een aantal projecten.

Confettiregen

Nu is Abderrahim in vaste dienst, maar bij aanvang was dat niet vanzelfsprekend. Rijkswaterstaat nam oorspronkelijk na 2 jaar afscheid van mensen uit de banenafspraak. Toen dat eenmaal van tafel was, deed Jacco als één van de eersten succesvol een aanvraag voor een vaste aanstelling.

Abderrahim vertelt smakelijk over de wijze waarop Jacco hem het goede nieuws bracht. Er was een teamoploopje waar Abderrahim ‘per se’ bij moest zijn. Plots zat hij onder de confetti zonder een idee te hebben waarom. Een feestelijk moment om er wel even met zijn allen bij stil te staan. Dat is Jacco ten voeten uit. Niet voor niets kreeg hij ooit de “dienend leider” award van de OR.

Ondernemingsraad

Ondertussen is Abderrahim zelf lid van die OR, omdat hij graag de belangen van anderen behartigt. Hij vertelt dat hij veel progressie heeft gemaakt. Waar hij eerst de kat uit de boom keek, is hij nu een prominent OR-lid. Hij zit namelijk in het dagelijks bestuur, overlegt regelmatig met de HID en woont namens de OR de DT/MT-bijeenkomsten bij. Ook is hij voorzitter van de OR-commissie ontwikkeling en organisatie.

Zijn wie je bent

Abderrahim kan bij Rijkswaterstaat zijn wie hij is. Niks menselijks is hem vreemd, dus heeft hij op de werkvloer vaak contact met collega’s met dezelfde roots. Hij is een open persoon en valt daardoor goed bij collega’s. Vaak maken ze grapjes over en weer, dat houdt het luchtig.

Rijkswaterstaat: meer dan bruggen en wegen

Jacco vindt dat Rijkswaterstaat leidinggevenden wel wat meer mag motiveren voor diversiteit te gaan. “Nu zijn we afhankelijk van een paar enthousiaste afdelingshoofden.” Abderrahim denkt dat goede voorbeelden helpen. Bovendien heeft hij nog een tip voor meer kleur op de werkvloer. “Laat zien dat Rijkswaterstaat meer te bieden heeft dan bruggen en wegen. Want die worden geassocieerd met opleidingen waar mensen met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd. Daarom denken zij niet zo snel aan Rijkswaterstaat als werkgever. Dat is zonde want je kunt hier met zo veel opleidingsrichtingen terecht!”

Interview door: Wendy Simonse, in opdracht van Rijkswaterstaat.

Bekijk meer